Siltech kabels

Siltech kabels

Siltech

Siltech audio in Nederland gemaakt

Siltech audio wordt uitsluitend in Nederland gemaakt door een team van bekwame technici. Zij worden geleid door Edwin Rynveld, die niet alleen Siltech heeft opgericht meer dan 25 jaar geleden, maar die voortdurend zijn kabelkennis heeft geleverd aan de vakgebieden van de medische wetenschappen en de luchtvaart. Siltech heeft vastgesteld dat er geen aanvullend platform, ongeacht hoe geavanceerd het is, de competentie van het kern Siltech-team kan evenaren. Daarom is ieder Siltechproduct ‘made in Holland’ en nergens anders.

Hoogwaardige kwaliteit van Siltech audio

Columbus noemde de Indianen 'Indianen' omdat hij dacht dat hij in India was geland. Dit bewijst het belang van controle en dubbele controle, met behulp van de meest geavanceerde meetapparatuur en het laatste inzicht. Als Columbus een sextant had of, nog beter, een GPS, zou hij die fout nooit hebben gemaakt. Siltech is van mening dat het maken van een kabel van hoge kwaliteit gebaseerd is op veel wetenschap, vakmanschap, exploratie, improvisatie en natuurlijk een beetje geluk als de kers op de taart. En waar de laatstgenoemde factoren niet gemakkelijk te beheersen zijn, zijn alle andere factoren dat wel: snelheid, onregelmatigheden, vervorming, magnetisch veld interferentie geluid, microfonie, dynamiek en microsignaalbehandeling. Aangezien de meeste van deze parameters objectief kunnen worden gemeten, ervan uitgaand dat je in de nieuwste testapparatuur investeert, gelooft Siltech dat ze redelijk, helderziend kunnen oordelen over kabels. Het resultaat hiervan is dat er een zeer sterke familie gelijkenis bestaat door de hele lijn van Siltech kabels. De duurdere Siltech-kabels zijn inderdaad beter in alle genoemde sleutelparameters als gevolg van duurdere materialen en fabricage, maar een Siltech is een Siltech.

Siltech kabels en technologie

Kabeltechnologie is iets van de 21ste eeuw. Bij Siltech gebruiken ze geen sextant, maar GPS! Je kan er zeker van zijn dat Siltech, wanneer ze kabeltechnologie onderzoeken, nog meer geavanceerde apparatuur gebruiken. Dit stelt Siltech in staat om kabeltechnologie wetenschappelijk te benaderen in plaats van scheikundig.

Website Siltech

Pagina's

Abonneren op Siltech kabels